LARS PIHL Erh slag: 20 Total: 14 banans par  
     
  Växjö GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 6 4 5 7 7 5 6 6 7 8 8 7 3 7 4 5 5 5   105  
         
  Poäng 1 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 2 2 3   24  
     
  Par 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4   71  
         
  Meter 387 125 321 392 460 299 291 294 162 335 442 335 150 455 129 312 362 377   5628  
     
1,5 1,3 1,3 1,8 1,4 1,3 1,5 1,5 2,3 2 1,6 1,8 1 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3
Eagle 0 Birdie 0 Par   1 Bogie 7 Dubbel el sämre   10
Pilsnerboll 1 Nettoslag     85
 
LARS PIHL Erh slag: 16 Total: 20 banans par  
     
  Glasrike GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 6 6 4 4 7 9 6 3 7 4 7 3 9 7 6 5 5 7   105  
         
  Poäng 2 1 3 2 0 0 1 2 1 2 0 2 0 1 1 2 1 0   21  
     
  Par 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4   69  
         
  Meter 435 318 290 117 116 342 281 153 473 156 291 134 379 446 296 297 123 383   5030  
     
1,2 1,5 1 1,3 2,3 2,3 1,5 1 1,4 1,3 1,8 1 2,3 1,4 1,5 1,3 1,7 1,8
Eagle 0 Birdie 0 Par   3 Bogie 4 Dubbel el sämre 11
Pilsnerboll 0 Nettoslag     89
 
LARS PIHL Erh slag: 16 Total:   banans par  
     
  Glasrike GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 7 6 5 4 4 5 6 3 7 4 4 4 7 6 5 7 5 7   96  
         
  Poäng 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 0 1 0   26  
     
  Par 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4   69  
         
  Meter 435 318 290 117 116 342 281 153 473 156 291 134 379 446 296 297 123 383   5030  
     
1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1 1,4 1,3 1 1,3 1,8 1,2 1,3 1,8 1,7 1,8
Eagle 0 Birdie 0 Par   2 Bogie 8 Dubbel el sämre 8
Pilsnerboll 0 Nettoslag     80
 
LARS PIHL Erh slag: 19 Total: 7 banans par  
     
  Waxholms GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 5 5 3 9 6 5 5 6 5 4 3 6 5 5 8 8 7 4   99  
         
  Poäng 2 3 3 0 1 2 2 2 2 4 3 1 2 2 0 0 1 2   32  
     
  Par 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3   73  
         
  Meter 300 468 160 327 362 273 343 454 370 351 168 337 337 291 480 352 500 192   6065  
     
1,3 1 1 2,3 1,5 1,3 1,3 1,2 1,3 1 1 1,5 1,3 1,3 1,6 2 1,4 1,3
Eagle 0 Birdie 0 Par   4 Bogie 8 Dubbel el sämre 6
Pilsnerboll 2 Nettoslag     80
 
LARS PIHL Erh slag:   Total: -70 banans par  
     
  Ågesta GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag                                       0  
         
  Poäng                                       0  
     
  Par 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4   70  
         
  Meter 269 305 110 500 160 361 308 307 421 161 322 367 431 339 126 339 137 350   5313  
     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eagle   Birdie   Par     Bogie   Dubbel el sämre  
Pilsnerboll   Nettoslag     0
 
LARS PIHL Erh slag: 15 Total: 5 banans par  
     
  Stallarholmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 7 5 3 6 6 7 4 7 3 4 6 6 4 4 7 5 3 5   92  
         
  Poäng 0 3 3 1 2 0 1 0 2 3 2 1 2 3 0 3 3 2   31  
     
  Par 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4   72  
         
  Meter 287 413 123 287 431 358 131 350 122 311 471 306 130 328 369 421 202 332   5372  
     
1,8 1 1 1,5 1,2 1,8 1,3 1,8 1 1 1,2 1,5 1,3 1 1,8 1 0,8 1,3
Eagle 0 Birdie 1 Par   6 Bogie 4 Dubbel el sämre 7
Pilsnerboll   Nettoslag     77
 
LARS PIHL Erh slag:   Total: 0 banans par  
     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag                                       0  
         
  Poäng                                       0  
     
  Par                                       0  
         
  Meter                                       0  
     
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Eagle   Birdie   Par     Bogie   Dubbel el sämre  
Pilsnerboll   Nettoslag     0
 
LARS PIHL Erh slag: 20 Total: 6 banans par  
     
  Viksbergs GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 7 5 9 5 3 7 5 5 4 4 5 7 4 5 5 6 6 6   98  
         
  Poäng 1 2 0 2 3 0 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1   30  
     
  Par 5 4 5 4 3 4 3 5 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4   72  
         
  Meter 440 333 518 295 140 323 159 474 146 135 367 467 321 370 130 424 331 316   5689  
     
1,4 1,3 1,8 1,3 1 1,8 1,7 1 1,3 1,3 1,3 1,4 1 1,3 1,7 1,2 1,5 1,5
Eagle 0 Birdie 0 Par   3 Bogie 7 Dubbel el sämre 8
Pilsnerboll 1 Nettoslag     78
 
 
   
BackTeeBoys touren 2002
 
 
 
       
       
 
  LARS PIHL   Handicap: 16,9      
   
   
 
  Spelade rundor 6   Bruttoslag 595   Bruttoslag snitt 99   Poängtävling   22  
       
  Eagle   0   Nettoslag 489   Nettoslag snitt 82   Bästa fyra   315  
 
  Birdie   1   Pilsnerbollar 4   Birdie snitt   0,2   Birdie  
     
  Par   19   Totalt poäng 164   Par snitt     3,2   Par 3 0  
         
  Bogie   38   Poäng snitt 27,3   Bogie snitt   6,3   Par 4 1  
         
  Dubbel el sämre 50   Eaglesnitt 0   Dubbel snitt   8,3   Par 5 0  
 
 
  Spelade par tre : 28   Spelade par fyra : 58   Spelade par fem  22  
 
  Antal par   9   Antal Par   6   Antal par   4  
 
  Procent 32%   Procent   10%   Procent   18%