KJELL STÅHLBERG Erh slag: 21 Total: 16 banans par  
     
  Växjö GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 7 4 5 7 7 4 5 6 5 6 6 7 7 8 4 6 8 6   108  
         
  Poäng 0 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 2   22  
     
  Par 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4   71  
         
  Meter 387 125 321 392 460 299 291 294 162 335 442 335 150 455 129 312 362 377   5628  
     
1,8 1,3 1,3 1,8 1,4 1 1,3 1,5 1,7 1,5 1,2 1,8 2,3 1,6 1,3 1,5 2 1,5
Eagle 0 Birdie 0 Par   1 Bogie 5 Dubbel el sämre   12
Pilsnerboll 0 Nettoslag     87
 
KJELL STÅHLBERG Erh slag: 19 Total: 11 banans par  
     
  Glasrike GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 8 6 6 4 4 7 3 4 7 7 5 4 7 7 4 5 4 7   99  
         
  Poäng 0 1 1 2 2 0 4 1 1 0 2 1 0 1 3 2 2 0   23  
     
  Par 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4   69  
         
  Meter 435 318 290 117 116 342 281 153 473 156 291 134 379 446 296 297 123 383   5030  
     
1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,8 0,8 1,3 1,4 2,3 1,3 1,3 1,8 1,4 1 1,3 1,3 1,8
Eagle 0 Birdie 1 Par   1 Bogie 7 Dubbel el sämre 9
Pilsnerboll 0 Nettoslag     80
 
KJELL STÅHLBERG Erh slag: 19 Total: 13 banans par  
     
  Glasrike GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 9 6 6 4 5 6 5 5 6 3 5 4 6 6 5 9 5 6   101  
         
  Poäng 0 1 1 2 0 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2 0 1 1   21  
     
  Par 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 4   69  
         
  Meter 435 318 290 117 116 342 281 153 473 156 291 134 379 446 296 297 123 383   5030  
     
1,8 1,5 1,5 1,3 1,7 1,5 1,3 1,7 1,2 1 1,3 1,3 1,5 1,2 1,3 2,3 1,7 1,5
Eagle 0 Birdie 0 Par   1 Bogie 8 Dubbel el sämre 9
Pilsnerboll 0 Nettoslag     82
 
KJELL STÅHLBERG Erh slag: 21 Total: 15 banans par  
     
  Waxholms GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 5 7 4 6 5 5 6 6 5 6 4 6 6 7 7 8 8 8   109  
         
  Poäng 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0   24  
     
  Par 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3   73  
         
  Meter 300 468 160 327 362 273 343 454 370 351 168 337 337 291 480 352 500 192   6065  
     
1,3 1,4 1,3 1,5 1,3 1,3 1,5 1,2 1,3 1,5 1,3 1,5 1,5 1,8 1,4 2 1,6 2,7
Eagle 0 Birdie 0 Par   0 Bogie 7 Dubbel el sämre 11
Pilsnerboll 3 Nettoslag     88
 
KJELL STÅHLBERG Erh slag:   Total: -70 banans par  
     
  Ågesta GK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag                                       0  
         
  Poäng                                       0  
     
  Par 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4   70  
         
  Meter 269 305 110 500 160 361 308 307 421 161 322 367 431 339 126 339 137 350   5313  
     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eagle   Birdie   Par     Bogie   Dubbel el sämre  
Pilsnerboll   Nettoslag     0
 
KJELL STÅHLBERG Erh slag: 16 Total: 11 banans par  
     
  Stallarholmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 4 7 3 4 6 4 3 4 6 6 9 5 7 7 5 6 4 9   99  
         
  Poäng 3 1 3 3 2 3 2 3 0 1 0 2 0 0 2 2 2 0   29  
     
  Par 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4   72  
         
  Meter 287 413 123 287 431 358 131 350 122 311 471 306 130 328 369 421 202 332   5372  
     
1 1,4 1 1 1,2 1 1 1 2 1,5 1,8 1,3 2,3 1,8 1,3 1,2 1 2,3
Eagle 0 Birdie 0 Par   7 Bogie 4 Dubbel el sämre 7
Pilsnerboll   Nettoslag     83
 
KJELL STÅHLBERG Erh slag: 21 Total: 2 banans par  
     
  Troxhammar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag 6 6 5 7 5 3 5 3 7 5 5 5 3 6 7 3 8 6   95  
         
  Poäng 1 1 4 1 3 3 2 3 0 2 2 2 3 2 0 3 1 1   34  
     
  Par 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4   72  
         
  Meter 321 333 457 437 337 171 321 165 314 307 333 313 136 474 338 149 500 331   5737  
     
1,5 1,5 1 1,4 1,3 1 1,3 1 1,8 1,3 1,3 1,3 1 1,2 1,8 1 1,6 1,5
Eagle 0 Birdie 0 Par   5 Bogie 6 Dubbel el sämre 7
Pilsnerboll 0 Nettoslag     74
 
KJELL STÅHLBERG Erh slag:   Total: 0 banans par  
     
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Tot  
         
  Slag                                       0  
         
  Poäng                                       0  
     
  Par                                       0  
         
  Meter                                       0  
     
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Eagle   Birdie   Par     Bogie   Dubbel el sämre  
Pilsnerboll   Nettoslag     0
 
 
   
BackTeeBoys touren 2002
 
 
 
       
       
 
  KJELL STÅHLBERG   Handicap:          
   
   
 
  Spelade rundor 6   Bruttoslag 611   Bruttoslag snitt 102   Poängtävling   18  
       
  Eagle   0   Nettoslag 494   Nettoslag snitt 82   Bästa fyra   332  
 
  Birdie   1   Pilsnerbollar 3   Birdie snitt   0,2   Birdie  
     
  Par   15   Totalt poäng 153   Par snitt     2,5   Par 3 0  
         
  Bogie   37   Poäng snitt 25,5   Bogie snitt   6,2   Par 4 1  
         
  Dubbel el sämre 55   Eaglesnitt 0   Dubbel snitt   9,2   Par 5 0  
 
 
  Spelade par tre : 27   Spelade par fyra : 60   Spelade par fem  21  
 
  Antal par   7   Antal Par   7   Antal par   1  
 
  Procent 26%   Procent   12%   Procent   5%